top of page
Home Exterior

Tepelná Ztráta Domu

Tepelná ztráta domu znamená množství tepla které unikne z budovy za určitý čas. Tepelná ztráta se udává v kWh, a měří se za hodinu.


Výpočet tepelné ztráty neni jednoduché protože je tam hodne faktorů. 

Par jich vám sepíšeme:

  • Objem budovy

  • Celkovou plochu

  • Trvalý tepelný zisk

  • Celkovou podlahovou plochu.

  • Tepelnou propustnost oken.

  • Intenzitu větrání

  • Tepelnou propustnost dveří.

  • atd.

bottom of page