top of page
Luxurious Home

Slovník pojmů

Stručné a srozumitelné vysvětlení všech pojmů ohledně tepelných čerpadel.

Všechny technické pojmy naleznete zde

Co je Akumulační Nádrž

Akumulační nádrž, známá také jako tepelná vyrovnávací nádrž, je základním komponentem používaným ve spojení se systémem tepelného čerpadla k optimalizaci jeho výkonu a účinnosti. Slouží jako dočasný zásobník teplé nebo studené vody, umožňuje efektivnější provoz tepelného čerpadla a zlepšuje jeho celkovou funkčnost.

Akustický Tlak

Akustický tlak je hodnota která jde slyšet lidským uchem a počítá se v decibelech dB - v určité vzdálenosti, většinou v 1 až 10 metrech u tepelných čerpadel a klimatizací.

Akustický Výkon (dB)

Akustický výkon - je absolutní hodnota hluku, která slouží pro výpočet zatížení prostoru hlukem.

Bivalentní Zdroj

Bivalentně alternativní způsob provozu tepelného čerpadla.

Chladící Faktor (ERR)

Chladící faktor ERR, (Energy efficience Ratio) ukazuje poměr mezi množstvím tepelné energie z vnitřního prostředí a elektrickou energii vydanou na tento výkon za určitých podmínek

Chladivo

Chladivo tepelného čerpadla zajišťuje rychlý přenos tepelné energie v čerpadle

Energetická Náročnost Tepelného Čerpadla

Energetická náročnost tepelného čerpadla je jak efektivně a rychle čerpadlo přeměňuje energii na teplo.

Green Gas R32

Chladivo je médium pro přenos tepla v tepelném čerpadle, které cirkuluje mezi vnitřní a venkovní jednotkou

Inverter

Frekvenčně rízený kompresor (Inverter) umí přispůsobit výkon tepelného čerpadla podle potřeb domu. 

Kompresor

Kompressor je srdce tepelného čerpadla. Je důležité aby byl vysoce účinný protože je jeden z hlavních faktorů ovlivňující COP.

Monoblock

Tepelné čerpadlo monoblock se skládá pouze z jedné jednoty místo klasicky ze dvou jednotek, jedna venkovní a jedna vnitřní.

Nová Zelená úsporám

Nová zelená usporám je dotační program určený na energetické uspory rodinných a bytových domů.

On/Off

Tepelné čerpadlo funguje na principu On/Off. To znamená že tepelné čerpado umí pracovat jen v režimu zapnuto/vypnuto.

Split Systém

Split system tepelného čerpadla je když se čerpadlo skládá z vnitřní a venkovní jednotky.

Tepelná Ztráta Domu

Tepelná ztráta domu znamená množství tepla které unikne z budovy za určitý čas.

Tepelné Čerpadlo

Tepelné čerpadlo bere teplo od z okolí vytápěného objektu a převádí ho na vyšší teplotní hladinu, použitelnou pro vytápění a ohřevu vody.

Termostat

Termostat řídí teplotu místnosti a je součástí topného systému. Termostat se normálně nachází na vnitřní jednotce tepelného čerpadla, nebo na zdi v domě.

Topný Faktor (COP)

Topný faktor COP (Coefficient of Performance) ukazuje poměr mezi výkonem tepelného čerpadla a spotřebě elektrické energie za určitou dobu

Výměník

Výměník se nachází ve vnitřní jednotce tepelného čerpadla. Slouží k potkání primárního okruhu a sekundárního okruhu v tepelném čerpadle. Jednoduše, tam se zahřívá voda v tepelném čerpadle.

Výparník

Výparník je soustava malých trubek ve kterých cirkuluje chladivo - v našem případě Green Gas R32.

kWh

Kilowatthodina (kWh) patří mezi základní jednotky měření spotřeby elektřiny.

bottom of page